Νέο Δ.Σ.

Νέο Δ.Σ.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα στις 18 Οκτωβρίου 2023 στον χώρο της Ερασιτεχνικής Θεατρικής Ομάδας Λακωνίας (Ε.Θ.Ο.Λ.), Τριακοσίων 32, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Θ.Ο.Λ 

Η σύνθεση έχει ως εξής: 

Πρόεδρος: Κουρμπέλη Μάντυ 

Αντιπρόεδρος: Δημητροπούλου Γιώτα 

Γραμματέας: Γκλέκα Τόνια 

Ταμίας: Γάγκα Φωτεινή 

Έφορος: Κανέλλιας Νικόλας