Στην Σπάρτη σήμερα 24/03/2017 ημέρα Παρασκευή και περί ώρα 9:00 μμ., με πρωτοβουλία του πλειοψηφήσαντος συμβούλου Χρήστου Ασλιχανίδη συνήλθαν υπό την προεδρία του στα γραφεία του σωματείου, τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ε.Θ.Ο.Λ.), που προέκυψε από τις εκλογές της 22/03/2017, και συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

 

Πρόεδρος: Ασλιχανίδης Χρήστος

Αντιπρόεδρος: Πανταζή Ζέτα

Γραμματέας: Κουρμπέλη Μάντυ

Ταμίας: Γάγκα Χάρις

Έφορος: Αϊβαλιώτης Στράτης