Το νέο Δ.Σ της Ε.Θ.Ο.Λ.

Το νέο Δ.Σ της Ε.Θ.Ο.Λ.

Στην Σπάρτη σήμερα 24/03/2017 ημέρα Παρασκευή και περί ώρα 9:00 μμ., με πρωτοβουλία του πλειοψηφήσαντος συμβούλου Χρήστου Ασλιχανίδη συνήλθαν υπό την προεδρία του στα γραφεία του σωματείου, τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ε.Θ.Ο.Λ.), που προέκυψε από τις εκλογές της 22/03/2017, και συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

 

  • Χρήστος Ασλιχανίδης //  Πρόεδρος
  • Ζέτα Πανταζή // Αντιπρόεδρος
  • Μάντυ Κουρμπέλη // Γραμματέας
  • Χάρις Γάγκα //  Ταμίας
  • Στράτης Αϊβαλιώτης //  Έφορος

 

Μετά τιμής

Το Δ.Σ. της Ε.Θ.Ο.Λ.